Voormalig munitiedepot en opslag Nike brandstof

Periode: WOII
Periode: Na WOII tot 1958
Periode: Na 1958
Type: Onroerend erfgoed
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
16/11/2009
  • © Thierry Cardon, 11/2009
Locatie: 
L’endroit est connu comme “La poudrière / Dépôt de Munitions” à la “Plaine du Sans-Souci” (la landing zone où ont atterri une trentaine de planeurs les 26 et 27 décembre 1944).
Foto van een bunker van het vroegere munitiedepot van de Kazerne Bastogne.
In deze bunker is er eind jaren vijftig tijdelijk propergol opgeslagen voor de Nike raketten. Nu is dit de verblijfplaats van vleermuizen.
 
De plek is bekend als 'La poudrière / Dépot de Munitions' op het 'Plaine du Sans-Souci' (de toenmalige LZ waar een 30-tal zwevers geland zijn op 26-27 december 1944).