Schilderij Hercules

Periode: Na 1958
Type: Kunst
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
08/11/2006
Datum gebeurtenis: 
1996
  • © Paul Van Caesbroeck, 19/10/2006
Locatie: 
Vliegveld Schaffen-kazerne, bureel Libotte

Typisch voor vele militaire kwartieren is kunstzinnige manier waarop een mess is ingericht, dat geldt doorgaans zowel voor de mess van officieren als van de gewone soldaten. In het breaklokaal van de Rav Air in Schaffen, het “Bombalulu Café,” staat bv. een mooie muurschildering. Het stelt een lading voor op het moment dat ze door een parachute uit het laadruim van een Hercules wordt getrokken. Niets dan lof voor de schilder ! Bij de toog staat een prachtig bewerkt schroefblad, daarop staan de namen van de deelnemers aan “Lifeline Soudan” (1996). In het kantoor van Libotte hangt een prachtige koperen plaat die herinnert aan “Operation Blue Beam” in Zaïre (1991). Alleen al met de eigen kunstwerken van militair personeel die in de verschillende “messes” van kwartieren worden getoond, zou een mooie tijdelijke tentoonstelling kunnen worden opgezet. Ze getuigen in ieder geval van een stuk vakmanschap en kunstzin aanwezig binnen het Belgische leger.