Overblijfselen kazerne Weyler

Periode: Na WOII tot 1958
Type: Onroerend erfgoed
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
19/12/2006
Eigenaar: 
Stad
  • © Paul Van Caesbroeck, 18/12/2006© Paul Van Caesbroeck, 18/12/2006
Locatie: 
Kazernestraat

In de Kazernestraat van Sint-Niklaas staan nog drie grote gebouwen van de kazerne die ooit het opleidingscentrum was van de Luchtmacht. De gebouwen die vroeger dienst deden voor Officieren/Mess Onderofficieren en “Troep” doen nu dienst als gerechtsgebouw. Alles wat herinnert aan de Luchtmacht werd van de gebouwen verwijderd. Enkele kazernegebouwen werden afgebroken, daar staat nu het nieuw complex van de post en de belastingen.