Monument voor Urselinenklooster, op gevel politiekantoor

Periode: WOII
Type: Gedenkteken
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
08/02/2006
Datum inhuldiging: 
10/05/2003
  • © Hubert Verstraeten
Locatie: 
Hoogstraat 20

Het Zaventemse klooster van de Ursulinen was een van de gebouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak boden aan de militairen die dienst deden op het vliegveld van Melsbroek (B58). Toen Reginald Day en Fred Halsey tijdens hun contacten met het documentatiecentrum Dakota en met wijlen Kol Vl Jo Huybens vernamen dat « the Convent », hun vroegere verblijfplaats van de 139 Wing, zou worden afgebroken, begonnen ze brieven te schrijven naar het gemeentebestuur van Zaventem. Harold Campbell, een vroegere radiotechnicus bij de 139 Wing die nu in Zaventem woont, fungeerde ook als plaatselijk contactpersoon met het gemeentebestuur. Na de afbraak van het klooster wilde het drietal de herinnering levendig houden aan dit gebouw en aan het feit dat heel wat jonge mensen het voor een laatste keer in hun leven verlieten om nooit meer terug te keren na een oorlogsvlucht.
De gemeente Zaventem reageerde erg positief op het initiatief en op 10 mei 2003 werd een gedenkplaat onthuld op het politiekantoor, recht tegenover het vroegere klooster.