Monument Kapt Dethier

Periode: WOII
Type: Monument
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
30/03/2007
Datum gebeurtenis: 
10/05/1940
Datum inhuldiging: 
06/05/2007
  • © Peter Vandevorst, 25/03/2007© Peter Vandevorst, 06/05/2007
Locatie: 
Laarweg

Het monument bevindt zich in de Laarweg, achter het ex-militaire depot, dat nu dienst doet als trainingscentrum voor politiehonden.
Gedenksteen voor het allereerste dodelijke slachtoffer onder de Belgische militairen tijdens WO II, Kapitein René Dethier van de sectie mitrailleurs van het derde luchtvaartregiment, die sneuvelde op 10-05-1940 om 04hr30 bij de eerste luchtaanval op het vliegveld van Neerhespen.

De steen werd ingehuldigd op 6 mei 2007, hij werd er al eerder geplaatst. Het monument werd ingehuldigd door Cyriel Pattyn uit Roeselare, de laatste ooggetuige van deze aanval op Neerhespen. De hulde is een initiatief van de Werkgroep Heemkunde Linter.

Het graf van Capt. Dethier is volgens mijn info op het ereperk te Evere, rij 1 graf 12 (info Steven Volckaerts)