Kapel Gosin

Periode: Na WOII tot 1958
Periode: Na 1958
Type: Kapel
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
24/10/2006
Datum gebeurtenis: 
23/05/1957, 1996
  • © Peter Vandevorst, 23/10/2006© Peter Vandevorst, 23/10/2006
  • © Archief Guy Van Eeckhoudt
  • © Foto Guy Van Eeckhoudt
Locatie: 
Zie beschrijving in tekst
De prachtige Gosin-kapel of de kapel ‘Notre-Dame de Bon Secours’ op het domein van de familie Van der Linden bevat zeer mooie aardewerkkunst van Maximilien Van der Linder (kunstenaarsnaam Miqui). Uit vrees voor vandalisme werd het originele Mariabeeld vervangen door een kopie. Aan de noordkant van de kapel bevinden zich twee kunstwerken die rechtstreeks verband houden met de luchtvaart. Een kusntwerk toont het embleem van de 1ste Jachtwing. Het werd ingehuldigd in 1996. Het tweede aardewerk werd ingehuldigd op 23 mei 1957, toen maakte, 8 Meteors van het 11 Sqn een overvlucht.
Neem de Chaussée de Namur en sla links af in de Rue de l’Etang, neem daar het tweede straat rechts. Deze Chemin des Soers zal overgaan in de Chemin de la Petite Chapelle. De kapel staat aan het einde van deze straat.
 
Informatie via Guy Van Eeckhoudt (24 december 2016):
Hierbij twee bijkomende foto's waarvan één genomen tijdens de inhuldiging in 1957, met mijn vader als Korpsoverste (het was zijn keuze,) de Hoofdaalmoezenier en de OSN van de 1ste Wing, Lt Col Vl Lecomte (zonder kepie.)