Herdenkingsbord voor en graf van korporaal Joseph Toussaint, slachtoffer van de crash van C-119 CP36 op 19 juli 1960

Periode: Na 1958
Type: Gedenkteken
Militair of Burger: Militair
Status: Niet van toepassing
Datum registratie: 
09/06/2017
Datum gebeurtenis: 
19/07/1960
Datum inhuldiging: 
11/11/2016
Eigenaar: 
Gemeente Glabbeek
  • © Luc Wittemans, 30/04/2017© Luc Wittemans, 30/04/2017
  • © Luc Wittemans, 30/04/2017
Locatie: 
Zuurbemde (straatnaam), Glabbeek, aan de kerk van Zuurbemde

 Kort na de onafhankelijkheid van Belgisch Congo, op 1 juli 1960, braken rellen uit en de Congolezen keerden zich tegen de Belgen en andere blanke kolonialen. Daarom zette de Belgische regering een militaire interventie op en in allerijl werden troepen en vliegtuigen naar Congo gezonden. O.a. de 3e Marscompagnie VVE (Vliegveld Verdedigings Eenheden) werd op 17 juli 1960 met twee Douglas DC-6en van Sabena naar Usumbura (tegenwoordig Bujumbura in Burundi) gevlogen. Op 19 juli werden 40 manschappen, voornamelijk dienstplichtigen van de 10e Wing Jachtbommenwerpers van Kleine Brogel, met de C-119 CP36 van Usumbura naar Bunia gebracht. 20 anderen zouden met een DC-3 volgen. De C-119 heeft zijn bestemming echter nooit bereikt: het vloog omstreeks 13.45 u tegen een bergflank in Sake-Masisi en vloog in brand. De vijf bemanningsleden overleefden de klap niet en bij de 40 VVE’ers waren er slechts vier die het uiteindelijk zouden overleven.

Bij de overleden VVE’ers waren er twee uit wat nu de fusiegemeente Glabbeek is, de 20-jarige korporaal Joseph Frans Toussaint uit Glabbeek-Zuurbemde en de 20-jarige soldaat Renatus Vanhove uit deelgemeente Kapellen. Op 11 november 2016 werden aan de kerkhoven van Glabbeek-Zuurbemde en Kapellen herdenkingsborden geplaatst om deze twee slachtoffers te herdenken.
Bij ons bezoek aan het kerkhof van Glabbeek-Zuurbemde vonden we ook het graf van korporaal Toussaint.