Helihavenlaan (Laken)

Periode: Na WOII tot 1958
Periode: Na 1958
Type: Straatnaam
Militair of Burger: Burger
Status: Niet van toepassing
Datum registratie: 
17/11/2015
Datum gebeurtenis: 
00/00/1958
Eigenaar: 
Stad Brussel
Locatie: 
Helihavenlaan, Heysel, tyssen hallen 1 en 3 van Expo Brussel

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1958 verzorgde Sabena een helikoptershuttle tussen de helihaven aan de Groendreef en de terreinen van Expo 58 van de Heysel. Hiervoor huurde Sabena zelfs extra capaciteit in de vorm van twee Vertol 44B 'vliegende bananen' en een Westland WS-51. Ter herinnering aan deze tijdelijke helikopterdienst kreeg de straat tussen paleis 1 en 3 van het tentoonstellingscomplex de naam Helihavenlaan (grondgebied van de vroegere gemeente Laken (postcode 1020), nu deel van Brussel stad). Opgelet: vlakbij het Noordstation in Brussel, op de plaats van de vroegere Sabena helihaven is een straat met dezelfde naam maar op het grondgebied Brussel zelf (postcode 1000).