Graf Ltn Paul Hanciau en Ltn André Smits

Periode: WOI
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
16/12/2006
Datum gebeurtenis: 
30/09/1917
  • © Georges Lecomte© Archief Jean-Pierre Lauwers© Archief Jean-Pierre Lauwers
  • © Archief Jean-Pierre Lauwers© Archief Jean-Pierre Lauwers© Patrick Blauwblomme, 23/08/2015
  • © Patrick Blauwblomme, 23/08/2015
  • © Linda Renette, 28/07/2017© Linda Renette, 28/07/2017
Locatie: 
Adinkerke - Belgische Militaire begraafplaats - Heldenweg

Lokatie

Op deze militaire begraafplaats liggen 1.717 Belgische soldaten begraven. Ltn Paul Charles Hanciau overleed op 30 september 1917, Ltn Waarnemer André Smits op 13 maart 1916.

Heel wat informatie over Paul Hanciau is te vinden in het boek 'Léon de Brouckère. Belgisch luchtvaartpionier' van Jan Lantmeeters (p. 89 e.v.) Hanciau leerde vliegen aan de vliegschool van Alexander de Pétrovsky. In Kiewit leerde Hanciau Léon de Brouckère kennen die hem in dienst nam als instructeur, zowel voor de vliegscholen van Kiewit als Genk. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich als burgerpiloot aan bij het leger en hij schonk zijn vliegtuig aan de Belgische Militaire Luchtvaart. Op 30 september 1917 stegen luitenant Hanciau en adjudant Goosens met een Nieuport op van het vliegveld de Moeren. Na boven Diksmuide door vijandelijke jagers te zijn aangevallen stortte hij neer te Alveringem.