Graf Joseph Lochs

Periode: Tussen WOI en WOII
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum gebeurtenis: 
07/09/1927
  • © Peter Dierckx© Peter Dierckx© Peter Dierckx
  • ©Archief Filip Doms
Locatie: 
Woonkern Wezel, oude begraafplaats

Omgekomen in bevolen dienst te Nijvel (II/2Aé). Graf in slechte staat.

Info Peter Dierckx, 20 juni 2011:
De zerk op het graf van Lochs in Mol-Wezel is weg ... Lochs zelf zal er misschien nog wel begraven zijn, want er zijn nog meer oudere graven van de grafsteen ontdaan zonder dat er grootscheepse werken lijken plaatsgevonden te hebben.