Graf Jean Petit - SNETA, Rumpler CIV O-BORD

Periode: Tussen WOI en WOII
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Burger
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
28/03/2009
Datum gebeurtenis: 
25/11/1920
  • © Anne-Mie Havermans, 02/2008
  • © Frans Van Humbeek, 20/07/2009
  • © Marcel Rosvelds, 16/09/2016© Marcel Rosvelds, 16/09/2016
Locatie: 
Begraafplaats, Armand Fraiteurlaan

Info Anne-Mie Havermans, 28 maart 2009.
Jean Petit
Overleden 25/11/1920, grafconcessie (nr2868) aangekocht in 1921.
Beeldhouwer Omer Dierickx (1863-1939)

Kdt Jean-Baptiste PETIT, die pas het leger had verlaten en recent benoemd was als exploitatiechef bij SNETA, verongelukte te Evere met de Rumpler C IV O-BORD. Zijn opdracht was over Antwerpen vliegen en daar publiciteitsfolders uitwerpen. Hij was vergezeld door de heren Istace, rekenplichtige van de maatschappij, en Decoen, die als begeleider was aangeduid door de opdrachtgevende firma. Het toestel vloog nog maar op enige meters van de grond als het zijdelings weggleed en tegen de grond smakte. Kdt Petit liep een dubbele schedelbreuk op en overleed even na zijn aankomst in het hospitaal. De twee passagiers werden ernstig gewond. (info: Le Soir van zaterdag 27/11/1920). Info Georges Lecomte en Marcel Rosvelds.