Graf Jacques de Meeus en Kervyn de Lettenhoven (+15 juli 1917)

Periode: WOI
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Beschermd
Datum registratie: 
17/12/2006
Datum gebeurtenis: 
15/07/1917
  • © Paul Van Caesbroeck, 30/07/2007
  • © Rudy Van Kerckhoven
  • © Michel Collaert, 23/10/2017© Michel Collaert, 23/10/2017
Locatie: 
Kerkhof

Op dit gemeentelijk kerkhof hebben graaf Jacques de Meeûs en baron Charles de Lettenhove een gemeenschappelijk graf.

O/Ltn Jacques de Meeûs (waarnemer, 4de Smaldeel) en O/Ltn Charles Kervyn de Lettenhove (piloot, 4de Smaldeel) stierven in de omgeving van Vladslo op 15 juli 1917. Ze waren verwikkeld geraakt in een luchtgevecht en werden neergeschoten. Omdat hun lichamen achteraf niet meer uit elkaar gehouden konden worden, werden ze samen in één graf op het kerkhof van Vladslo begraven. Zie voor de Lettenhoven ook het monument in Wakken.

Update aug 2007 … René Torsin merkte terecht op dat er zowel te Hoogstade (patrimoniumboek blz. 35) als te Vladslo (blz. 49) werd gesproken over het graf van Kervyn de Lettenhove. Op 30 juli 2007 ging ik ter plaatse de graven inspecteren.

Op het kerkhof van Vladslo, nabij een kapel voor oorlogsslachtoffers, vonden we inderdaad het dubbelgraf waarin resten van twee vliegeniers liggen. Het gaat om Jacques de Meeus en Kervyn de Lettenhoven, volgens de grafsteen gesneuveld op 15 juli 1917 tijdens een luchtgevecht. De Lettenhoven werd geboren te Wacken op 29 oktober 1892.

Op de militaire begraafplaats van Hoogstade (niet op het kerkhof) ligt Kervyn de Lettenhove onder een militaire grafsteen. De Lettenhove werd te St.-Michel geboren op 1 december 1894 en sneuvelde op 18 april 1918. Hij was luitenant bij de ‘Groupement léger de la 3e D.A.”