Graf Charles "Carlo" Verbessem

Periode: WOI
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
22/09/2008
Datum gebeurtenis: 
19/12/1917
  • © Georges Lecomte© Georges Lecomte© Georges Lecomte
Locatie: 
Westerbegraafplaats - familiegraf 335

In Gent, Westerbegraafplaats: Graf van Carlo Verbessem (familiegraf), overleden op 19 december 1917, graf Nr 335 langs de buitenmuur aan de vroegere zij-ingang van het oude kerkhof (ZW).

Familiegraf Verbessem met Charles “Carlo” Verbessem. Op 19 december 1917 werd hij gedurende een luchtgevecht boven Wulveringem dodelijk gewond. Verbessem die deel uitmaakte van het 1ste jachtsmaldeel “Distel, kon zijn Nieuport (of Hanriot) nog aan de grond zetten te Hoogstade voor hij stierf.
Info Georges Lecomte

Info Piet Dhanens, 21 oktober 2010:
Ik was vandaag toevallig op de Westerbegraafplaats en nam er foto's van het spijtig genoeg verwaarloosde graf van Carlo Verbessem (335). Een derde porseleinen kroon ligt naast het graf. Het beeld of de afbeelding op de sokkel is verdwenen. De plaat voor Carlo is afgebroken en ligt naast het graf....

Info 4 november 2010, Afdeling Begraafplaatsen - Departement Bevolking en Welzijn - Stad Gent:
Het graf van Carlo Verbessem behoort reeds tot de in 1979 opgemaakte lijst van “beschermde” graven. Deze term “beschermd” heeft geen wettelijke draagwijdte, het betekent louter dat ons bestuur ze niet zal wegbreken tenzij er een veiligheidsprobleem ontstaat.
Op dit graf rust nog een familieconcessie, dit betekent dat de familie instaat voor het onderhoud.