Gedenkplaat Villard

Periode: Voor WOI
Type: Gedenkteken
Militair of Burger: Burger
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
30/05/2006
Datum inhuldiging: 
26/07/1926
  • © W. Demyttenaere
Locatie: 
Hoek Rue Henry Villard en Avenue Paul Deschanel

Henry Villard werd in Frankrijk geboren (14 augustus 1869, Torteron) en vestigde zich na zijn huwelijk met een meisje van Laken in 1910 in Schaarbeek. Hij was schilder en beeldhouwer maar ging zich vanaf 1894 bijzonder interesseren voor techniek en luchtvaart. Zowel in Frankrijk als België legde hij vanaf 1900 verschillende brevetten neer voor “vliegtuigen”. In 1902 stelde hij in België op het eerste Belgische Salon voor de Automobiel zijn plannen voor een helikopter tentoon, hij hoopte op Belgische geldschieters voor zijn onderzoek. Er kwam belangstelling van het koninklijk hof en de burgemeester van Schaarbeek, zelf een ingenieur, stelde de binnenkoer van het gemeentehuis ter beschikking voor de experimenten van Villard.
De gemeente Schaarbeek noemde een straat naar Villard. Op 26 juli 1926 werd op de hoek van de Henry Villardstraat en de Paul Deschanellaan een gedenkplaat onthuld. De plaat was een initiatief van de Boestring Club de Belgique, ongetwijfeld een Brusselse vereniging. BCB was een filantropische vereniging die militaire en burgerlijke piloten samenbracht