Gedenkplaat Flerackers

Periode: Na WOII tot 1958
Type: Gedenkteken
Militair of Burger: Burger
Status: Afgebroken
Datum registratie: 
23/05/2006
Datum gebeurtenis: 
27/05/1952
  • © Peter Kirschen
  • © Frans Van Humbeek, 16/06/2014
Locatie: 
Technisch complex

Lokatie

Deze plaat werd op 27 mei 1952 ingehuldigd ter nagedachtenis van Oscar Flerackers, de stichter van deze technische werkplaatsen van Sabena. De plaat hangt op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek, nl. op een zijmuur van werkplaats 13, rechtover de loodsen van Strabed (landside).

Info FVH (15 juni 2014):
Verschillende Sabena-werkplaatsen worden afgebroken. De gedenkplaat werd verwijderd alvorens het gebouwd volledig wordt gesloopt. Het is niet duidelijk wie de plaat heeft verwijderd en wat de bestemming is.

Info FVH (16 augustus 2014):
We kregen bevestiging dat een ex-werknemer van Sabena de plaat heeft verwijderd. Het is de bedoeling om deze gedenkplaat een plaats te geven in een nog op te richten museum in Saint-Ghislain.