Familiegraf met Olt Georges Charles Louis Meyus, Meteor 8 EG10, S2-E

Periode: Na WOII tot 1958
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Beschermd
Datum registratie: 
03/05/2008
Datum gebeurtenis: 
20/09/1954
  • © Paul Sels © Frans Van Humbeek, 15/02/2009
Locatie: 
Begraafplaats, Nieuwpoortsesteenweg (oude begraafplaats)

Op de oude begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg ligt in een familiegraf ligt Olt Georges Charles Louis Meyus, gevallen te Vaudignies op 20 september 1954 (Meteor 8 EG10/S2-E van het 0de smaldeel van de 7de jachtwing van Chièvres).

De begraafplaats ligt aan de hoek met de Goedheidstraat en wordt “P aster Pype” genoemd. Het is een openluchtmuseum van funeraire kunst. Vele graven zijn er erg aan toe. Eigenaardig is wel dat de lichamen boven de grond begraven worden, in een bovengrondse zerk.