Burgerschuilkelder

Periode: WOII
Type: Onroerend erfgoed
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
02/11/2007
Datum gebeurtenis: 
1942
Locatie: 
Op spoorwegterreinen in de Theo De Cleynlaan

Volgens informatie ontvangen van Erwin Heylens (Voorzitter Commissie Patrimonium, Culturele Adviesraad Denderleeuw) werden hier in Denderleeuw tijdens de Tweede Wereldoorlog 12 of 13 schuilkelders gebouwd voor de lokale bevolking. Een zou nog overblijven op de terreinen van de spoorwegen langs de Theo De Cleynlaan, die zou nog in gebruik zijn als materiaalhok. Een tweede overblijver bevindt zich daar recht tegenover, langs de andere kant van de sporen. Hij staat langs het straatje dat vroeger naar de voetgangersbrug ‘de “passerelle” in de volksmond) over de spoorweg liep vanuit de Guido Gezellestraat naar de Theo De Cleynlaan. De derde schuilkelder bevindt zich onder de parking voor het gemeentehuis. Slechts zeer zelden wordt hij voor het publiek open gesteld.