Sint-Niklaas

Monument Groupe 552, Jean Lux, Paul Colpin en Robert Sacquepee

Periode: WOII
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
17/09/2007
Datum gebeurtenis: 
13/05/1940
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Kerkhof Tereken

Op maandag 3 september 2007 werd de gedenksteen voor een Franse bemanning die op 13 mei 1940 neerstortte (Jean Lux, Paul Colpin en Robert Sacquepee), op het kerkhof 'Tereken' te Sint-Niklaas ingehuldigd. Dit kerkhof is te vinden langsheen de straat met naam 'Tereken'. Als je het kerkhof opkomt volg je de centrale weg, ongeveer halfweg zie je aan de rechterkant een laurierhaag (net voorbij de graven van de oorlogsslachtoffers). De gedenksteen en de graven bevinden zich aan de achterkant van deze haag. Het is vooral Raymond Heymans die jarenlang de oprichting van een gedenksteen bepleitte.

Beeld patroonheilige Sint-Niklaas, troon versierd met luchtballon, keramist Achille Pauwels

Periode: Na 1958
Type: Andere
Militair of Burger: Burger
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
18/12/2008
Datum inhuldiging: 
30/11/1997
Locatie: 
Grote Markt

Old Balloon Collectors

Periode: Na 1958
Type: Collectie
Militair of Burger: Burger
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
27/03/2008
Locatie: 
Opslagplaats, privé

In Sint-Niklaas heeft de Old Balloon Collectors twee garages waar oude ballons worden opgeslagen. De Belgische verantwoordelijke is Danny Pauwels (Bosstraat 22, Meerhout, tel 0493 07 85 46). De enveloppes van de ballons worden regelmatig verlucht op meetings. Danny staat hier op de foto met zijn eerste ballon, de OO-BYE.

Monument bombardement - hier op 17 mei 1940 52 doden

Periode: WOII
Type: Monument
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
19/12/2006
Datum gebeurtenis: 
17/05/1940
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Gasmeterstraat

In deze tijd kunnen we zoiets nog moeilijk geloven maar in 1940 stond in de huidige Gasmeterstraat, tussen de gebouwen van de vroegere kazerne en enkele grote gasketels (“gasmeters”) een schoolgebouw. Toen de Duitsers op 17 mei 1940 deze straat bombardeerden waren de gevolgen dan ook dramatisch.

Monument bombardementen WOII

Periode: WOII
Type: Monument
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
19/12/2006
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Kroonmolenstraat

In de Kroonmolenstraat staat een monument voor de slachtoffers van bombardementen op Sint-Niklaas tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een ontwerp van Hubert Minebo. Onderaan de gedenkplaat zit een stuk van een Duitse bom die de wijk vrijwel geheel platlegde. Van aan het monument zien we nog twee huisjes (nr 22 en 24) die het bombardement hebben overleefd.

Overblijfselen vliegtuigloods

Periode: WOII
Type: Onroerend erfgoed
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
19/12/2006
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Recreatiedomein De Ster

Waar nu het recreatiedomein De Ster is, gingen we met Raymond Heymans (°1934,†2014) zoeken naar de resten van een Duitse vliegtuigloods. Op de plaats waar nu een meer is, lag in 1939 een reservevliegveld dat ook door de Duitse bezetter werd gebruikt. Vermoedelijk hebben de Duitsers dit veld nooit als een volwaardig vliegveld in gebruik genomen. Een lokaal historicus publiceerde wel een foto van een Ju.52 die op dit vliegveld zou genomen zijn. Op Duitse documenten werd het vliegveld “Sterreken” genoemd.

Overblijfselen kazerne Weyler

Periode: Na WOII tot 1958
Type: Onroerend erfgoed
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
19/12/2006
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Kazernestraat

In de Kazernestraat van Sint-Niklaas staan nog drie grote gebouwen van de kazerne die ooit het opleidingscentrum was van de Luchtmacht. De gebouwen die vroeger dienst deden voor Officieren/Mess Onderofficieren en “Troep” doen nu dienst als gerechtsgebouw. Alles wat herinnert aan de Luchtmacht werd van de gebouwen verwijderd. Enkele kazernegebouwen werden afgebroken, daar staat nu het nieuw complex van de post en de belastingen.

Overblijfselen toegang uitbreiding kazerne - Venesoen

Periode: Na WOII tot 1958
Type: Onroerend erfgoed
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
19/12/2006
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Kazernestraat

Aan het einde van de doodlopende kazernestraat (tussen de huizen 74 en 127) vonden we de toegang tot de uitbreiding van de kazerne. Volgens getuige Jef Vermeiren stonden hier metalen barakken, leerlingen verbleven hier in de slaapzalen. We vinden hier een mooie bakstenen toegang tot de vroegere kazerne, de stenen wachthokjes zijn er nog. De metalen vlaggenhouders en ijzeren deuren zijn verroest. Er staan ook nog smalle metalen kleerkasten in het wachtlokaal. Boven het rechter wachthokje zit een gedenksteen “Kamp Kapt Vlieger Venesoen, 20 mei 1953”.

Graven zeven gesneuvelden Lancaster 550 Sqn

Periode: WOII
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
05/01/2006
Datum gebeurtenis: 
22/05/1944
Eigenaar: 
Stad
Locatie: 
Begraafplaats - CWG

Op het kerkhof in de Terekenstraat liggen graven van zeven gesneuvelden van een Lancaster (550 Sqn, 22 mei 1944). We zien acht zerken maar slechts zeven zijn van de Lancaster-crew, ze liggen in zes kisten en werden door de Duitse bezetter eervol begraven. Zoals gewoonlijk was de lokale bevolking niet welkom op de begrafenis.