Middelkerke

Straalvogel van Jommeke

Periode: Na 1958
Type: Kunst
Militair of Burger: Burger
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
05/06/2018
Eigenaar: 
Middelkerke
Locatie: 
Normandpark, gemeentelijk park, Paravangdreef
Jommeke is een Belgische stripreeks, oorspronkelijk getekend en geschreven door Jef Nys (°30 januari 1927, †20 oktober 2009). De strip verscheen voor het eerst op 30 oktober 1955 in het weekblad Kerkelijk Leven (nu Kerk en Leven,) pas later startte Het Volk met de publicatie van Jommeke-albums.

Verschillende graven van bemannigsleden, oa crew van Wellington Z1052 (5), Halifax W7676 (3), …

Periode: WOII
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Beschermd
Datum registratie: 
11/11/2006
Locatie: 
Begraafplaats - CWG

Op het gemeentelijk kerkhof liggen verschillende graven van bemanningsleden Middelkerke waaronder twee niet-geïdentificeerde RAF-bemanningsleden.

Adcock, Flight Lieutenant (Pilot), Douglas, 43246. 544 Sqn Royal Air Force Volunteer Reserve. 11th August 1944. Age 30. Son of Cecil Philip and Violet Marianne Adcock, of Redhill, Surrey. Row D. Grave 5. Neergekomen tijdens een raid op Berlijn.

Straat- en pleinnaam Mouchotte

Periode: WOII
Type: Straatnaam
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
06/07/2006
Datum gebeurtenis: 
27/08/1943
Datum inhuldiging: 
01/09/1957
Locatie: 
Plein Commandant René Mouchotte, ook straatnaam

In het ledenblad van de Heemkring Graningate Middelkerke (jaargang 2002 nr. 87) vond Wilfried Decreton heel wat informatie over René Mouchotte. René werd op 21 augustus 1914 te Saint-Mandé (Parijs) geboren als zoon van industriëlen. Hij volgde een opleiding als sportpiloot en deed zijn dienstplicht bij de l’Armée de l’Air. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij operoepen, hij bracht het tot instructeur maar werd niet naar het front gestuurd. Met enkele vrienden stal hij op de basis van Oran een Goéland en daarmee bereikten ze Gibraltar.

Beeldhouwwerk Mouchotte

Periode: WOII
Type: Kunst
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
06/07/2006
Datum gebeurtenis: 
27/08/1943
Datum inhuldiging: 
17/04/1955
Locatie: 
Gemeentehuis, Spermaliestraat

Op 17 april 1955 werd in het Casino van Middelkerke een beeld ingehuldigd ter nagedachtenis van de Franse commandant René Mouchotte, René werd postuum ereburger van de stad. Het kunstwerk gecreëerd door beeldhouwer Willequet kreeg daarna een plaats in het gemeentehuis van Middelkerke in de Spermaliestraat. Het moderne beeld “De val van Icarus” staat er op een hardstenen sokkel, links naast het onthaal in het gemeentehuis. Het stelt een neerstortende man voor wiens linkerarm symbolisch werd vervangen door een vleugel.