Leuven

Gedenkplaat voor Jan-Pieter Minckeleers aan het College De Valk

Periode: Voor WOI
Type: Gedenkteken
Militair of Burger: Burger
Status: Niet van toepassing
Datum registratie: 
14/10/2017
Datum gebeurtenis: 
21/11/1783
Eigenaar: 
KU Leuven
Locatie: 
Tiensestraat 41, Leuven

Toen Jan-Pieter Minckelers in Leuven studeerde, volgde hij lessen aan pedagogie De Valk zoals dit deel van de toenmalige universiteit toen genoemd werd (naast de pedagogieën Het Varken, De Lelie en De Burcht, allen verdwenen met de tijd).  De colleges waren toen de huisvesting van de studenten terwijl de pedagogieën de plaatsen waren waar de student lessen volgden. Van 1771 tot 1788 was Minckelers er ook professor in de filosofie.

Jan-Pieter Minckelersstraat

Periode: Voor WOI
Type: Straatnaam
Militair of Burger: Burger
Status: Niet van toepassing
Datum registratie: 
14/10/2017
Datum gebeurtenis: 
21/11/1783
Eigenaar: 
Stad Leuven
Locatie: 
Jan-Pieter Minckelersstraat, Leuven

De Stad Leuven eert zijn bekende inwoner Jan-Pieter Minckelers door zijn naam aan een straat te verbinden. Deze straat is gelegen tussen de Diestsestraat en de Vaartstraat. De Jan-Pieter Minckelersstraat lag in het verlengde van de Gasstraat waar de eerste Leuvense gasfabriek of gazometer stond. In een gazometer werd lichtgas gemaakt voor de stadsverlichting; dit gas werd door Minckelers ontdekt. Later kreeg ook de Gasstraat de naam Jan-Pieter Minckelersstraat.

Ballonmonument

Periode: Na 1958
Type: Monument
Militair of Burger: Burger
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
02/06/2012
Eigenaar: 
Leuven
Locatie: 
Herbert Hooverplein, vlakbij het Ladeuzeplein en de bibliotheek.

Lokatie

Monument 'Ode aan de vriendschap'.
Aangeboden aan de stad Leuven, ingewijd door burgemeester Alfred Vansina.
Ontwerp en uitvoering Dany Tulkens, technische begeleiding KU Leuven.
 
In mei 2018 is het ballonmonument weggehaald wegens de heraanleg van het Hervert Hooverplein. Er is voorgesteld om het een nieuwe plaats te geven op 'De Patat', de rotonde op de Tiensevest aan het busstation van De Lijn.

Parking "Yves Bodart"

Periode: Na 1958
Type: Straatnaam
Militair of Burger: Militair
Status: Niet beschermd
Datum registratie: 
10/10/2007
Datum gebeurtenis: 
26/07/1962
Locatie: 
Noordwestzijde van de Koning Boudewijnlaan, tussen de Tervuursevest en de Veilingweg

Deze verkeersplaat voor de carpoolparking Bodart staat langs de noordwestzijde van de Koning Boudewijnlaan, tussen de Tervuursevest en de Veilingweg. Lt Kol Yves Bodart verongelukte samen met zijn radarist Cdt Pollet op 26 juli 1962 in Corsica met de Canuck AX-13 van het 349 Sqn, Beauvechain. Een defect aan de zuurstoftoevoer bleek de oorzaak van de crash. Eerder was hij bekend geworden door zijn Meteor-demonstraties op vliegmeetings. Het familiehuis stond waar nu de Koning Boudewijnlaan op de Tervuursevest uitmondt, en de carpoolparking heeft zijn naam gekregen.

Graven bemanningen Lancaster I LL752 LS-A 15 Sqn en Lysander II L4813 13 Sqn

Periode: WOII
Type: Begraafplaats
Militair of Burger: Militair
Status: Beschermd
Datum registratie: 
05/11/2006
Datum gebeurtenis: 
12/05/1944, 15/05/1940
Locatie: 
Begraafplaats - CWG

Op de stedelijke begraafplaats vinden we tussen de Britse graven ook enkele van vliegeniers. Op 15 mei 1940 stierf bij Bierbeek de tweekoppige bemanning van de Lysander II L4813.

De unversiteitsstad werd in mei 1944 hevig getroffen door twee opeenvolgende bombardementen van RAF Bomber Command, waarbij honderden doden vielen. Vreemd genoeg vinden we op deze stedelijke begraafplaats daar geen spoor van terug, behalve dan de achtkoppige bemanning van1 Lancaster I LL752 van 15 Squadron die op 12 mei 1944 tijdens het bombardement middenin de stad neerkwam.